PRISIJUNGIMO ETAPAI

 • Prisijungimo sąlygose yra nurodoma vieta, o jei yra, dvi ar kelios artimiausios vietos, kur galima prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Nebūtinai artimiausia vieta yra tinkamiausia kokybiškai jungčiai. Kartais rekomenduojama jungtis prie tolimesnių tinklų, tačiau turėti patikimesnį vandens tiekimą. Tais atvejais, kai šalia sklypo ateityje numatoma atvesti centralizuotus tinklus, sąlygose numatoma galimybė laikinai įsirengti vietinį vandens gręžinį ar nuotekų valymo įrengimus.
  Gavę įgaliojimą, Jūsų vardu galime kreiptis į „Vilniaus vandenis” dėl sąlygų išdavimo.

 • Pirmą kartą atvykę į objektą ir įvertinę situaciją iš karto pateikiame planuojamų darbų terminus ir sąmatą. Taip taupome savo ir Jūsų laiką. Jei kaina tinka, darbus galime pradėti netrukus.

 • Vandentiekis ir nuotekos – tik dalis namo komunikacijų. Greta, skirtinguose gyliuose po žeme yra iškloti ir kiti tinklai – elektros, dujų, telekomunikacijų. Rengiant projektą įvertinama, kur konkrečiai nuteistos kitos Jūsų ir kaimynų komunikacijos, kad klojant naujus vamzdžius jos nebūtų pažeistos. Šis etapas reikalauja daugiausiai laiko, nes reikia suderinti su keliomis skirtingomis atsakingomis institucijomis.

 • Parengus projektą „Vilniaus vandenys” išduoda leidimą jungtis prie centralizuotų miesto tinklų.

 • Šiame etape kiekvienos institucijos atatovas reliai įvertina, ar gretimų komunikacijų vieta atitinka esančią brėžiniuose, atvyksta į statybvietę ir tam tikrais aparatais patikrina.

 • Projekte numatytoje vietoje kasame ir klojame vamzdžius, prijungiame juos prie magistralinių tinklų. Mūsų privalumas tas, kad galime prisijungti prie tinklų, nestabdydami jų įprastinio darbo. Taip irgi taupomas laikas. Kitu atveju tektų prieš 15 d. įspėti kitus vartotojus, kad kuriam laikui bus sustabdomas vandens tiekimas.

 • Kai nauji vamzdynai pakloti, bet dar neužkasti, kviečiamas atstovas iš „Vilniaus vandenų” ar kito magistralinių tinklų valdytojo, vizualiai įvertina nuotekų vamzdžio nuolydį, darbų kokybę, ir, jei neranda trūkumų, duoda leidimą užkasti. Paprastai, taupydami laiką, mes patys išsikviečiame kontrolierių.

 • Geodezinėje nuotraukoje kiekvieno įrengto naujo komunikacijos objekto vieta fiksuojama atsižvelgiant į jo padėtį 3 skirtingų, kitų akivaizdžių objektų atžvilgiu. Ji daroma dėl to, kad kartais, vykdant darbus, tenka nukrypti nuo projekto. Kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje fiksuojama reali vamzdynų vieta ir tai yra galutinis dokumentas, kuriuo galima pasikliauti tiesiant bet kokias komunikacijas po žeme. Jei jungiamasi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, daromos dvi geodezinės nuotraukos: viena vandentiekio, kita – nuotekų vamzdžiams.

 • Su video kamera iš vidaus nufilmuojama vamzdžio vidinė dalis, įvertinama, ar jis nėra pažeistas, įtrūkęs, ar teisingai sujungtas. Tai daroma dėl to, kad atsakomybė už naujai paklotų vamzdžių tolesnę eksploataciją, kai darbai galutinai bus užbaigti, teks centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų valdytojui.

 • Tam tikroje vamzdžio atkarpoje vandens slėgis pakeliamas iki 11 barų, t.y. keletą kartų daugiau, nei įprastas. Šiuo bandymu norime įsitikinti, ar jungtys išlaikytų hidraulinius smūgius, kurie gali atsirasti, jei kuriame nors gale būtų staigiai uždaryta didelio skersmens sklendė. Kartais taip nutinka.

 • Dažnai nauji vandentiekio vamzdynai plaunami tik vandeniu, paleidus jį didesne srove iš čiaupo. Iš tiesų tam turi būti naudojamas Natrio hipochlorito tirpalas – dezinfekuojantis skystis, kuris sunaikina žmogaus sveikatai pavojingas bakterijas. Išplovus juo vamzdynas dar kartą nuplaunamas vandeniu.

 • Iš naujo vandentiekio vamzdyno paimto vandens mėginys tiriamas laboratorijoje, siekiant įsitikinti, ar jame neliko pavojingų bakterijų kolonijų.

 • Paskutinis realus montavimo darbas – pastato sienoje, toje vietoje, kur bus statomas vandens skaitiklis, įmontuojame vandens apskaitos mazgą. Vilniuje skaitiklį įstato ir užplombuoja tinklų valdytojas – „Vilniaus vandenys”.

 • Visi įrengimo etapai fiksuojami dokumentuose. Jei visi dokumentai tvarkingi ir nėra nustatyta trūkumų, galutinai vamzdynus priduodame valdytojui per vieną dieną. Vandentiekio ir nuotekų prijungimo prie magsitralinių tinklų darbai laikomi visiškai užbaigti, jei sklype yra pabaigti ir gebūvio tvarkymo darbai – pasėta veja, iškloti keliai ir takai. Jei jie nebaigti, tai laikoma defektu. Surašomas defekto aktas ir tokią bylą su aktu atiduodame užsakovui. Vėliau, kai susitvarkys aplinką, tinklų valdytojas jį panaikins. Jei aplinka sutvarkyta, defektų nėra, dokumentų byla atiduodama tinklų valdytojui. Darbas baigtas!

SUSISIEKITE

Parašykite mums – atsakysime per 24 val.

  Paskambinkite  – pasikalbėkime iškart!

  +370 611 13133